Παραπομπές μπορούν να γίνουν:

  • Τηλεφωνικά στο 2310 224393
  • Με fax στο 2310 224382
  • Με mail στο pmarinaki@gmail.com
  • Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (ραντεβού)

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η κ. Μαρινάκη παρέχει πλήρεις αιματολογικές υπηρεσίες στο Ιατρείο της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θεραπείες που απαιτούν εισαγωγή του ασθενούς  σε νοσηλευτικό ίδρυμα παρέχονται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο και στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης. Θεραπείες που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν εγχύσεις σιδήρου, μεταγγίσεις αίματος, χημειοθεραπεία και άλλες ενδοφλέβιες εγχύσεις φαρμάκων, τόσο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, όσο και στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης. Μυελογράμματα και οστεομυελικές βιοψίες διενεργούνται τόσο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, όσο και στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης.