Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού:

  • Τηλεφωνικά στο 2310 224393
  • Με fax στο 2310 224382
  • Με mail στο pmarinaki@gmail.com
  • Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (ραντεβού)

Όταν έρχεστε στο ιατρείο θυμηθείτε να έχετε μαζί σας:

  • Όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις σας, παλιές ή καινούργιες.
  • Λίστα φαρμάκων τα οποία λαμβάνετε.
  • Ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την υγεία σας από νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
  • Ασφαλιστικό βιβλιάριο.